به نام خداوند بخشنده ومهربان                    

         مدیریت آموزش وپرورش ناحيه چهارکرج

                     فناوری اطلاعات    

 

 دريافت فيش حقوقی   

سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

نرم افزار ارتباط اينترنتی

ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان

آخرين نگارشهای دانش آموزی

سایت همگام

 

اتوماسیون اداری (اینترنت)

اتوماسیون اداری (اینترانت ملی)

  راهنمای اتوماسیون اداری

 

  

 

                                                                           عمکلرد  مدارس ناحیه4کرج در سایت همگام       مدارس برتر استان البرز در سایت همگام